Stargard wśród europejskich miast organizujących wydarzenia partnerskie w ramach Green Week 2018

Z okazji Dnia Ziemi obchodzonego w dniu 22 kwietnia 2018 r. Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie postanowił zorganizować dwa wydarzenia mające na celu przede wszystkim edukację ekologiczną w zakresie właściwego postępowania z odpadami komunalnymi, ale również stanowiące idealną okazję do integracji w działaniach ekologicznych.  W związku z tym organizowane wydarzenia obejmować będą:

22 kwietnia 2018 r. „Stargard Eco- Run” 

W ramach tego wydarzenia, organizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Stargard Ja się nie ścigam, mamy zamiar zaangażować mieszkańców Stargardu do uczestnictwa w zbiórce odpadów oraz ekologicznego rekreacyjnego biegu lub marszu, zakończonego ogniskiem w Parku Panorama.

Wydarzenie „Stargard Eco – Run” uzyskało miano wydarzenia partnerskiego w ramach „GREEN WEEK 2018”, które organizowane będzie we współpracy partnerskiej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie z Komisją Europejską w ramach najważniejszego wydarzenia ekologicznego w UE dotyczącego ochrony środowiska i działań na rzecz klimatu.

Ponadto, następnego dnia zorganizowana zostanie wycieczka dla mieszkańców miasta na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych do Łęczycy. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc – w wycieczce wezmą udział mieszkańcy, którzy okażą się (bezpłatnymi) biletami, które można będzie otrzymać za pośrednictwem Twojego Radia 90,3 FM. Szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną przekazane uczestnikom wraz z biletami.

23 kwietnia 2018 r. "Śladami odpadów ... – wycieczka do Łęczycy"

Wycieczkę dla mieszkańców na Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Łęczycy organizuje ZUK wraz ZZO Stargard Sp. z o.o.  

W ramach wycieczki planowane jest zwiedzanie RIPOK i przedstawienie mieszkańcom jaką drogę odbywa odpad zanim trafi do przetworzenia i recyklingu.

Transport: Autobusy MPK

- 10:00 – ilość osób: 40

- 12:30 - ilość osób: 40


Wszystkich mieszkańców Stargardu serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach związanych ze Świętem Ziemi.

W dniu 22 kwietnia 2018 r. (niedziela Stargard Eco-Run) zachęcamy do przekazywania drobnych elektroodpadów (np. zepsute suszarki, baterie, stare telefony). Odpady te oraz nakrętki od butelek PET będą odbierane w dwóch lokalizacjach: 10:00-10:30 Park Bolesława Chrobrego przy Fontannie, od11:00 do 13:00 Park Panorama (patrz Harmonogram)

 

EURO GREEN WEEK, czyli Europejski Zielony Tydzień

Główne wydarzenia zielonego tygodnia będą odbywały się w dniach 21 - 25 maja. Jednakże zakwalifikowane wydarzenia partnerskie będą miały będą organizowane od 21.04 do 10.06. 2018 r.

Kraje członkowskie mogły do 28 lutego br. składać wnioski i zgłaszać swoje wydarzenia, które będą organizowane pod patronatem Euro Green Week 2018. Do końca marca selekcję przeszło tylko 12 wniosków z całej Polski, z czego 1 ze Stargardu (Eco Run Stargard).


Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku