Odpady selektywnie gromadzone

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów są zobowiązani do wysegregowania ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów nadających się do recyklingu.

 

Odpady selektywnie gromadzone

Odpady nadające się do recyklingu są oznaczone międzynarodowym symbolem recyklingu:

- wstęgą Möbiusa

i to właśnie te odpady należy selektywnie zbierać do właściwych pojemników

Prowadzenie selektywnej zbiórki uprawnia właścicieli nieruchomości do naliczenia sobie niższej opłaty.

W przypadku niewywiązania się z zadeklarowanej selektywnej zbiórki, odpady zostaną odebrane jako zmieszane zgodnie z harmonogramem dla odpadów zmieszanych i zostanie naliczona podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami.

 

JAK SEGREGOWAĆ ?

Pojemnik lub worek niebieski (materiały papierowe)

Wrzucamy: suchy, niezniszczony papier, tekturę oraz zrobione z nich opakowania, gazety, książki, katalogi, ulotki, zeszyty, papierowe torby i worki, kartonowe wytłaczanki po jajkach.

Nie wrzucamy: opakowań z zawartością, kartonu i tektury pokrytej folią aluminiową (tj. opakowań po mleku i napojach), tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, twarogu), mokrych ręczników papierowych, kalki, papieru termicznego i faksowego, tapet i worków po cemencie i innych materiałach budowlanych, odpadów higienicznych (np. chusteczek, wacików, podpasek, pieluch), opakowań po środkach ochrony roślin.

Przed wrzuceniem: należy złożyć kartony.

 

Pojemnik lub worek żółty (tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metal)

Nie wrzucamy: opakowań z jakąkolwiek zawartością, butelek po olejach samochodowych, opakowań po smarach, styropianu, gumy, puszek po farbach, baterii, opakowań po aerozolach i lekach, strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych, sprzętu AGD, zabawek, tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, twarogu), mokrych ręczników papierowych, kalki, papieru termicznego i faksowego, tapet i worków po cemencie oraz innych materiałach budowlanych, odpadów higienicznych (np. chusteczek, wacików, podpasek, pieluch jednorazowych).

Przed wrzuceniem: należy opróżnić opakowania, zgnieść butelki, złożyć kartony.

 

Pojemnik lub worek w kolorze zielonym lub białym (szkło kolorowe i bezbarwne)

Wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane po kosmetykach.

Nie wrzucamy: szkła stołowego, żaroodpornego, ceramiki, fajansów i porcelany, doniczek, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, szyb samochodowych i okiennych, luster, witraży, ekranów i lamp telewizyjnych, opakowań po lekach i termometrów.

Przed wrzuceniem: należy zdjąć nakrętki, kapsle. Nie trzeba myć opakowań!  Jeśli znajduje się w nich większa ilość jedzenia należy je opróżnić.

Odbiór tych odpadów będzie następował zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. sporządzonym przez operatora i udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór będzie dokonywany.

 

Informacja dla mieszkańców zbierających odpady w systemie workowym

 

Informacja dla mieszkańców Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych zbierających odpady w systemie pojemnikowym

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku