Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

♦ Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2016 r. (metoda od gospodarstwa domowego)

Z dniem 1 stycznia 2016r. zmienił się sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od stycznia Stargardzianie nie ponoszą opłat zależnych od powierzchni mieszkalnej nieruchomości lecz od gospodarstwa domowego, czyli opłata naliczana jest ryczałtowo dla każdego gospodarstwa w zależności od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość.

 

Rodzaj gospodarstwa

Zabudowa wielorodzinna

Zabudowa jednorodzinna

miesięczna stawka przy selektywnej zbiórce

[zł]

miesięczna stawka przy braku segregacji

[zł]

miesięczna stawka przy selektywnej zbiórce

[zł]

miesięczna stawka przy braku segregacji

[zł]

1

2

3

4

5

Gospodarstwa jednoosobowe

20,00

26,00

30,00

39,00

Gospodarstwa dwuosobowe

35,00

45,50

50,00

65,00

Pozostałe gospodarstwa

40,00

52,00

60,00

78,00

 

♦ Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. (metoda uzależniona od metrów mieszkalnych nieruchomości).

Opłatę stanowi iloczyn powierzchni lokalu mieszkalnego oraz stawki opłaty.

Stawki różnią się w zależności od sposobu gromadzenia odpadów:

  • w przypadku zadeklarowania w deklaracji chęci segregacji - stawka wynosi 0,50 zł miesięcznie od 1m² powierzchni lokalu mieszkalnego,
  • w przypadku zadeklarowania w deklaracji braku segregacji - stawka wynosi 0,60 zł miesięcznie od 1m² powierzchni lokalu mieszkalnego.

W dniu 26 marca 2013 r. Radni Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim podjęli trzy uchwały, zmieniające podjęte w dniu 18 grudnia 2012 r. uchwały „śmieciowe”, które wprowadziły ograniczenie powierzchni lokali mieszkalnych przyjmowanej do ustalenia wysokości opłaty tj.:

  • do 150 m 2 – w przypadku zabudowy jednorodzinnej,
  • do 100 m 2– w przypadku zabudowy wielorodzinnej.

Ponadto wprowadzono ograniczenie powierzchni lokali mieszkalnych w zależności do ilości osób zamieszkujących:

  • do 60 m 2 – w przypadku zabudowań jednorodzinnych zamieszkałych przez jedną osobę,
  • do 40 m 2 – w przypadku lokali w zabudowie wielorodzinnej, zamieszkałych przez jedną osobę,
  • do 120 m 2 – w przypadku zabudowań jednorodzinnych zamieszkałych przez dwie osoby,
  • do 80 m 2 – w przypadku lokali w zabudowie wielorodzinnej, zamieszkałych przez dwie osoby.

 W celu obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapraszamy do skorzystania z kalkulatora opłat.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku