„Segreguj odpady z korzyścią dla siebie i środowiska” – audycje radiowe

Segregacja jest bardzo ważna, ponieważ segregując odpady przyczynimy się do ochrony naszego środowiska naturalnego:

  • zmniejszamy ilość odpadów trafiających na składowiska, dzięki czemu składowiska  wolniej się zapełniają;
  • chronimy wydobywanie naturalnych zasobów ziemi takich jak: ropa naftowa, złoża metali, czy drzewa.
  • zmniejszamy koszty wytwarzania nowych produktów z odpadów względem produkcji nowych produktów z materiałów pierwotnych, co z korzyścią wpływa na ochronę środowiska. A mianowicie:

-        redukujemy zużycie energii o ok.75%,

-        redukujemy ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery o ok. 74%,

wytwarzamy mniejsze ilości ścieków przemysłowych o 35 %   

Czytaj więcej...

Czy wiesz że...

 

POBIERZ

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku