Odpady opakowaniowe

Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali w deklaracji selektywną zbiórkę odpadów „u źródła”, przekazują operatorowi odpady opakowaniowe, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prowadzenie selektywnej zbiórki uprawnia właścicieli nieruchomości do naliczenia sobie niższej opłaty.

W przypadku niewywiązania się z zadeklarowanej selektywnej zbiórki, odpady zostaną odebrane jako zmieszane zgodnie z harmonogramem dla odpadów zmieszanych i zostanie naliczona podwyższona opłata za gospodarowanie odpadami.

 

Odpady opakowanioweEko-znaki na opakowaniach

 

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Zbiórka odpadów komunalnych w systemie pojemnikowym tj. z wykorzystaniem 3 sztuk pojemników, w kolorze:

  • niebieskim – na odpady papieru i tektury;
  • żółtym – na odpady metalu, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych;
  • zielonym lub białym - na odpady szklane.

 Obowiązkowe wyposażenia nieruchomości stanowi pojemnik na odpady zmieszane.

 

Odbiór szkła i PET w zabudowie wielorodzinnej

Odbiór makulatury w zabudowie wielorodzinnej

Harmonogramy odbioru odpadów będą  modyfikowane i dostosowywane do rzeczywistej obsługi nowego systemu.

 

Pojemnik niebieski(materiały papierowe)

Wrzucamy: papier, tekturę oraz zrobione z nich opakowania, gazety, książki, katalogi, ulotki, zeszyty, papierowe torby i worki, kartonowe wytłaczanki po jajkach.

Nie wrzucamy: opakowań z zawartością, kartonu i tektury pokrytej folią aluminiową (tj. opakowań po mleku i napojach), tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, twarogu), mokrych ręczników papierowych, kalki, papieru termicznego i faksowego, tapet i worków po cemencie i innych materiałach budowlanych, odpadów higienicznych (np. chusteczek, wacików, podpasek, pieluch), opakowań po środkach ochrony roślin.

Przed wrzuceniem: należy złożyć kartony.

 

Pojemnik żółty (tworzywo sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe)

Wrzucamy: butelki plastikowe po napojach (np. typu PET) oraz kosmetykach i środkach czystości, folię i torebki z tworzyw sztucznych, plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, margarynach, owocach i warzywach), plastikowe nakrętki, opakowania wielomateriałowe (tj. opakowania po mleku i napojach), puszki po napojach, konserwach, nakrętki od słoików, kapsle, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych, folię aluminiową.

Nie wrzucamy: opakowań z jakąkolwiek zawartością, butelek po olejach samochodowych, opakowań po smarach, styropianu, gumy, puszek po farbach, baterii, opakowań po aerozolach i lekach, strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych, sprzętu AGD, zabawek.

Przed wrzuceniem: należy opróżnić opakowania, zgnieść butelki i zakręcić korek lub przekazać go na cele charytatywne, np. na zakup sprzętu medycznego dla chorych dzieci.

 

Pojemnik w kolorze zielonym lub białym (szkło kolorowe i bezbarwne)

Wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojachi żywności, butelki po napojach alkoholowych,szklane po kosmetykach.

Nie wrzucamy: porcelany i ceramiki, doniczek, żarówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtęciowych, reflektorów, szkła stołowego, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, szyb samochodowych i okiennych, luster, fajansów, ekranów i lamp telewizyjnych opakowań po lekach.

Przed wrzuceniem: zdejmij nakrętki, kapsle. Nie trzeba myć opakowań. Jeśli znajduje się w nich większa ilość jedzenia należy je opróżnić.

 

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

W zabudowie jednorodzinnej oraz wielorodzinnej obejmującej do czterech gospodarstw domowych lub w przypadku zabudowań do wysokości pierwszego piętra, odpady selektywnie zbierane „u źródła”, będą zbierane w systemie workowym, z wykorzystaniem 2 sztuk worków w kolorze:

  • żółtym o pojemności 120 dm3 - na odpady papieru i tektury, metalu, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych;
  • zielonym lub białym o pojemności 80 dm3 – na szkło

 Obowiązkowe wyposażenia nieruchomości stanowi pojemnik na odpady zmieszane.

 

Worek żółty (tworzywa sztuczne, papier, opakowania wielomateriałowe oraz metal)

Wrzucamy: butelki plastikowe po napojach (np. typu PET) oraz kosmetykach i środkach czystości, folię, torebki, reklamówki z tworzyw sztucznych, plastikowe opakowania po produktach spożywczych (np. po jogurtach, margarynach, owocach i warzywach), plastikowe zakrętki, papier, tekturę oraz zrobione z nich opakowania, gazety, książki, katalogi, ulotki, zeszyty, torebki papierowe, kartonowe wytłaczanki po jajkach, opakowania wielomateriałowe (tj. opakowania po mleku i napojach), puszki po napojach, konserwach, nakrętki od słoików, kapsle, drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych, folię aluminiową.

Nie wrzucamy: opakowań z jakąkolwiek zawartością, butelek po olejachsamochodowych, opakowań po smarach, styropianu, gumy, puszek po farbach, baterii, opakowań po aerozolach i lekach, strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, opakowań po środkach chwasto czy owadobójczych, sprzętu AGD, zabawek, tłustego i zabrudzonego papieru (np. papierowych opakowań po maśle, twarogu), mokrych ręczników papierowych, kalki, papieru termicznego i faksowego, tapet i worków po cemencie i innych materiałach budowlanych, odpadów higienicznych (np. chusteczek, wacików, podpasek, pieluch jednorazowych).

Przed wrzuceniem: należy opróżnić opakowania, zgnieść butelki, złożyć kartony.

 

Worek w kolorze zielonym lub białym (szkło kolorowe i bezbarwne)

Wrzucamy: butelki i słoiki szklane po napojachi żywności, butelki po napojach alkoholowych,szklane po kosmetykach.

Nie wrzucamy: szkła stołowego, żaroodpornego, ceramiki, fajansów i porcelany, doniczek, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, szyb samochodowych i okiennych, luster, witraży, ekranów i lamp telewizyjnych, opakowań po lekach i termometrów.

Przed wrzuceniem: nalży zdjąć nakrętki, kapsle. Nie trzeba myć opakowań!  Jeśli znajduje się w nich większa ilość jedzenia należy je opróżnić.

Odbiór tych odpadów będzie następował zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. sporządzonym przez operatora i udostępnionym właścicielom nieruchomości, z których odbiór będzie dokonywany.

 

W przypadku nadmiernego nagromadzenia odpadów operator będzie przyjmował zgłoszenia telefoniczne na odbiór tych odpadów poza stałym harmonogramem odbioru. Odbiór odpadów będzie następować w dni tygodnia określone przez operatora dla danego rejonu miasta.

 

Dodatkowo istnieje możliwość bezpłatnego przekazywania odpadów, we własnym zakresie, do stacjonarnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – EKOPUNKTU, w godzinach otwarcia punktu.

 

W celu poprawy jakości świadczonych usług MPGK Sp. z o.o. uruchomiła Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM), w którym mieszkańcy mogą m.in. pobierać worki, kody kreskowe, zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowy odbiór odpadów  oraz wymianę pojemnika.

Harmonogram odbioru  odpadów selektywnie zbieranych w systemie workowym

Harmonogramy odbioru odpadów będą  modyfikowane i dostosowywane do rzeczywistej obsługi nowego systemu.

 

Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM)

ul. Bogusława IV 15; 73-110 Stargard Szczeciński

tel. (91) 577 01 69

czynne:od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 19.00

oraz w soboty w godz. 8.00 – 16.00

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku