Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe (tj. zużyte opony, meble itp. z wyłączeniem sprzętu eklektycznego i elektronicznego) będą odbierane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przez operatora systemu - MPGK Sp. z o.o., w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w terminach indywidualnie wyznaczonych przez operatora, po uprzednim zgłoszeniu odpadów do odbioru, co najmniej jeden raz w miesiącu.

Odbiorowi podlegać będą tylko te odpady, które zostaną wystawione przed posesje przy krawędzi jezdni lub w miejscach gromadzenia odpadów (wskazanych w deklaracji), do których zapewniony będzie dojazd pojazdem odbierającym odpady.

W przypadku nadmiernego nagromadzenia odpadów operator będzie przyjmował zgłoszenia telefoniczne na odbiór odpadów poza stałym harmonogramem odbioru. Odbiór tych odpadów będzie następować w dni tygodnia określone przez operatora dla danego rejonu miasta.

 

Dodatkowo istnieje możliwość bezpłatnego przekazywania odpadów, we własnym zakresie, do stacjonarnego punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – EKOPUNKTU, w godzinach otwarcia punktu.

 

W celu poprawy jakości świadczonych usług MPGK Sp. z o.o. uruchomiła Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM), w którym mieszkańcy mogą m.in. pobierać worki, kody kreskowe, zgłaszać zapotrzebowanie na dodatkowy odbiór odpadów  oraz wymianę pojemnika.

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych

Harmonogramy odbioru odpadów będą  modyfikowane i dostosowywane do rzeczywistej obsługi nowego systemu.

 

Biuro Obsługi Mieszkańców (BOM)

ul. Bogusława IV 15; 73-110 Stargard Szczeciński

tel. (91) 577 01 69

czynne:od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 19.00

oraz w soboty w godz. 8.00 – 16.00

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku