Utrzymanie czystości i porządku w pasach zieleni dróg gminnych Gminy Miasto Stargard.

Gmina Miasto Stargard - Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza zapytanie ofertowe na utrzymanie czystości i porządku skwerów oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard.

Czytaj więcej...

Utrzymanie czystości i porządku skwerów oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard.

Gmina Miasto Stargard - Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza zapytanie ofertowe na utrzymanie czystości i porządku skwerów oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard.

Czytaj więcej...

Nasadzenie topiarów bukszpanu w parku im. Stefana Batorego w Stargardzie

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „nasadzenie topiarów bukszpanu w parku im. Stefana Batorego w Stargardzie”.

Czytaj więcej...

Dostawa i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Parku Chrobrego w Stargardzie

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „dostawę i montaż zestawu zabawowego na plac zabaw w Parku Chrobrego w Stargardzie”.

Oferty należy składać poprzez Platformę Zakupową - link w dalszej treści ogłoszenia.

Czytaj więcej...

Podkategorie

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku