Gmina-Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie: Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy - Miasta Stargard w 2020 roku

Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy - Miasta Stargard w 2020 roku

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy miasta Stargard w 2019 roku

Informacja o zamiarze zawarcia umowy przed udzieleniem zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

Czytaj więcej...

Utrzymanie szaletów publicznych w obiektach Gminy – Miasto Stargard w latach 2019-2021

Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na Utrzymanie szaletów publicznych w obiektach Gminy – Miasto Stargard w latach 2019-2021.

Czytaj więcej...

Gmina-Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie: Kompleksowa obsługa placów zabaw dla dzieci i innych terenów rekreacji w Stargardzie

Gmina - Miasto Stargard Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie ogłasza przetarg nieograniczony na kompleksową obsługę placów zabaw dla dzieci i innych terenów rekreacji w Stargardzie

Czytaj więcej...

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku