Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy - Miasta Stargard w latach 2017 – 2019

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy - Miasta Stargard w latach 2017 – 2019 .

Czytaj więcej...

II Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku oraz wykonanie prac ogrodniczych w pasach zieleni dróg gminnych Gminy Miasto Stargard.

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku oraz wykonanie prac ogrodniczych w pasach zieleni dróg gminnych Gminy Miasto Stargard.

Czytaj więcej...

II Przetarg nieograniczony na utrzymanie czystości i porządku oraz wykonanie prac ogrodniczych terenów zieleni parkowej, skwerów oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na Utrzymanie czystości i porządku oraz wykonanie prac ogrodniczych terenów zieleni parkowej, skwerów oraz innych terenów zieleni Gminy Miasto Stargard.

Czytaj więcej...

Przetarg nieograniczony na koszenie trawników pasów drogowych dróg gminnych Gminy Miasto Stargard

Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie Szczecińskim ogłasza przetarg nieograniczony na koszenie trawników pasów drogowych dróg gminnych Gminy Miasto Stargard.

Czytaj więcej...

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku