Parki i Skwery

  • Parki miejskie zajmują łączną powierzchnię 34, 52ha. W obrębie Starówki znajdują się planty miejskie, czyli pierścień zielni otaczający historyczną  zabudowę Starego Miasta. Planty, którymi prowadzi szlak Stargard – Klejnot Pomorza znajdują się pod ścisłą ochroną konserwatorską.

REGULAMIN PARKÓW

  • Zieleńce (skwery) o łącznej powierzchni ok. 21,5ha

Na terenach zieleni miejskiej Stargardu Szczecińskiego jest 10 pojedynczych drzew oraz grupa 11 drzew zakwalifikowanych jako pomniki przyrody.

Edukacja ekologiczna

Zasady segregacji odpadów

Harmonogramy odbioru odpadów

Stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Cmentarze

 

Tereny zieleni miejskiej

 

Utrzymanie czystości i porządku